[Karaoke Guitar] Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới (Tone Nữ) – Da LAB ft. Tóc Tiên | Acoustic Beat[Fmaj7]Gót chân cứ vô thức sao ngỡ như bước trên lối quen Những vì sao vụt tắt phía trước anh bỗng chốc tối đen [Em7]Đi về đâu khi con đường kia đưa ta vào …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *