Bài học tiếng Trung thu phóng ảo trực tiếp Số, Ngày và GiờCác bài giảng được tổ chức trực tiếp đồng thời chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh (và đôi khi bằng tiếng Shona). Nếu bạn nói tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *