Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả với công thức (trung gian)Trong phần này, bạn sẽ học cách xây dựng các công thức vào công việc của mình để tự động tính toán và tăng tốc quản lý công việc của bạn. Chúng tôi sẽ đề cập đến các công thức sẽ …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *