Hướng dẫn Excel 2016: Phần 1 của 2 Excel – Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu đến trình độ trung cấpHướng dẫn toàn diện về Excel 2016 bao gồm hầu hết các tính năng cần thiết cho các chuyên gia kinh doanh, sinh viên hoặc bất kỳ ai muốn học cách sử dụng Excel.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *