Cách lấy mã Token Facebook nhanh và đơn giản

Token Facebook là đoạn mã chứng thực xác nhận người dùng được Facebook tạo ra để cấp cho các bên thứ 3 (các app, các game) thực hiện một hoạt động nào đó trên tài khoản Facebook. Token Facebook dùng để làm gì? Token (hay còn gọi là Access Token) được dùng để thực hiện […]

4 Cách tắt ứng dụng chạy ngầm Win 10 để tăng tốc máy tính

Bạn có thể dừng các ứng dụng chạy ngầm để tiết kiệm pin, mức sử dụng dữ liệu và (một số) tài nguyên hệ thống và trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện trên Windows 10. Trên Windows 10, nhiều ứng dụng bạn tải xuống từ Microsoft Store sẽ […]