Kế hoạch sơ tán, Kế hoạch chữa cháy và Kế hoạch khẩn cấp khác với SmartDrawDễ dàng tạo sơ đồ tầng sơ tán, kế hoạch thoát hiểm, kế hoạch trước sự cố, kế hoạch liên tục kinh doanh, sơ đồ chuỗi lệnh khẩn cấp, v.v.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *