[Intermediate] Cách sắp xếp dữ liệu dựa trên màu ô của nó trong ExcelHướng dẫn này sẽ chỉ cho chúng ta cách sắp xếp dữ liệu trong Excel dựa trên màu ô của nó. Nó hữu ích cho người dùng làm việc với số lượng lớn dữ liệu với phân loại màu ô.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *