Hàm LAMBDA Excel mới trong tình huống làm việc thực tế- Đơn giản là tuyệt vờiMicrosoft vừa công bố một chức năng mạnh mẽ mới được gọi là Chức năng LAMBDA cho phép bạn xác định các chức năng tùy chỉnh của riêng mình. Không cần viết bất kỳ mã nào, …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *