Cuộc Chiến Với Lửa tập 43 (tiếng Việt) | Cổ Thiên Lạc, Vương Hỷ, Quan Vịnh Hà | TVB 1998Thiên Hựu, Tư Đồ Bạt và Đại Hưng cùng thi vào trường huấn luyện phòng cháy chữa cháy, tại đây họ gặp anh chàng Hải Bách đẹp trai, kiệm lời và Bích Dao.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *