Phim mới “Bỉ ngạn hoa” với sự hợp tác cặp đôi Lâm Duẫn và Tống Uy LongPhim mới “Bỉ ngạn hoa” với sự hợp tác cặp đôi Lâm Duẫn và Tống Uy Long “Bỉ Ngạn Hoa” chuyển thể từ tiểu thuyết “Hoa Bên Bờ” của tác giả An Ni Bảo Bối.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *