Cách sử dụng #Slicer trong Excel để lọc | Mẹo và thủ thuật Excel bằng tiếng Tamil | Prabas MS OfficeCách sử dụng Slicer trong Excel. Bộ cắt này giúp chúng ta lọc một bảng excel hoặc một bảng tổng hợp. Tùy chọn bộ lọc cổ điển được cải tiến bằng cách sử dụng tùy chọn bộ cắt này. Những loại …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *