Tham quan Excel: Hướng dẫn từ Sơ cấp đến Trung cấp (Một giờ học đầy đủ)Video này là tổng hợp các video hướng dẫn có thể giúp bạn và hướng dẫn bạn học Excel từ Cơ bản đến Trung cấp tại một nơi. Đó là một video đặc biệt …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *