Mẹo Excel 1: Nắm vững các nguyên tắc cơ bản để trở thành chuyên gia về ExcelThành thạo Excel không phải là một nhiệm vụ nặng nề như vậy. Miễn là bạn biết các nguyên tắc cơ bản là gì, bạn sẽ có một khởi đầu tốt. Xem phần đầu tiên của 10 phần …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *