Lưu lượng yoga cho người mới bắt đầu và trình độ trung cấp – 9 phútVideo này cho thấy quy trình yoga, là một loạt các tư thế yoga được thực hiện lần lượt và nhằm mục đích cải thiện tính linh hoạt, sức mạnh và sự cân bằng. Cảm hứng …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *