Làm thế nào để xây dựng một mô hình tài chính trong Excel – Hướng dẫn | Viện tài chính doanh nghiệpLàm thế nào để xây dựng một mô hình tài chính trong Excel – Hướng dẫn | Học viện tài chính doanh nghiệp Tìm hiểu cách xây dựng mô hình tài chính trong Excel với khóa học video của chúng tôi (phần 1).

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *