Coursera Kỹ năng Excel cho Doanh nghiệp: Những điều cần thiết Giải pháp câu đố cuối cùng Tuần 4Truy cập liên kết cho khóa học này hoàn toàn miễn phí: https: //www.coursera.org/learn/excel -… Đồng thời truy cập liên kết này cho các khóa học khác —-) https://coursera.org/share/1f69e6fc25 .

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *