Hướng dẫn Word 2013 – Phần 2: Trung cấp đến Cao cấp dành cho Chuyên gia và Sinh viênTìm hiểu cách sử dụng Word 2013. Đây là phần 2 của 2. Tìm hiểu thêm từ http://learn.kaceli.com. Tệp làm việc có sẵn từ đây: …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *