HCPL Cách thực hiện: Đạt được các kỹ năng trung cấp của ExcelTrong video này, chúng ta học một số kỹ năng trung cấp của Microsoft Excel như sử dụng công thức phức tạp, câu lệnh IF, câu lệnh IF lồng nhau, VLookup, Pivot Tables, và …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *