Excel 2013, 2016: Khóa học cho người mới bắt đầu – Khóa học cơ bản cho người mới bắt đầu [Tutorial, Teil 1]Video này cung cấp cho bạn phần giới thiệu đầu tiên về Microsoft Excel. Trong bước đầu tiên, tôi đặc biệt coi trọng việc giải thích …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *