LinkedIn – Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng Excel có hiệu lực vào tháng 6 năm 2020Alhamdulillah. Với sự giúp đỡ nhỏ, tôi đã hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng. Tìm hiểu thêm về excel. Đi đến cấp độ tiếp theo. Trung cấp và Cao cấp. Hãy cầu nguyện cho tôi.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *