Hướng dẫn Excel 2013: Áp dụng kiểu đường viền và điều chỉnh đường lưới | lynda.comMột cách để làm nổi bật các ô có dữ liệu quan trọng trong bảng tính Excel của bạn là tạo kiểu cho đường viền của chúng. Trong hướng dẫn này, hãy tìm hiểu cách làm việc với các kiểu đường viền và …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *