Hướng dẫn Excel 2010 cho người mới bắt đầu # 4 – Hàm AutoSum (Microsoft Excel)Hướng dẫn Excel 2010 này cho thấy nhiều cách khác nhau để sử dụng chức năng AutoSum bao gồm các chức năng chỉnh sửa và sao chép. Các hướng dẫn khác để làm theo.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *