Tự động bỏ qua khoảng trống trong biểu đồ Excel với công thức (bỏ qua khoảng trống trong trục biểu đồ Excel)Tải xuống sổ làm việc tại đây: http://www.xelplus.com/skip-dates-in-excel-charts/ Trong video này, tôi hướng dẫn bạn cách bỏ qua động các ngày trống trong biểu đồ.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *