Tìm hiểu cơ bản về Excel cho người mới bắt đầu || Phần 2Bạn đang sử dụng Microsoft excel lần đầu tiên? Guruji cho bạn biết về các yếu tố cơ bản của excel trong video này. Tìm hiểu cách thêm, đổi tên, xóa trang tính và hơn thế nữa …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *