Một chiếc xe đạp tốt cho người mới bắt đầu là gì? – Xe đạp leo núi bình dânHôm nay, chúng ta sẽ nói về cách tìm một chiếc xe đạp leo núi dành cho người mới bắt đầu rẻ nhưng có thể chạy được. Trong video này, tôi sử dụng một chiếc xe đạp leo núi XC Hard tail trị giá 329 USD làm ví dụ, …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *