Kiến thức cơ bản về Excel – Hồi quy tuyến tính – Tìm độ dốc & điểm chặn YVideo hướng dẫn này cung cấp giới thiệu cơ bản về hồi quy tuyến tính của tập dữ liệu trong excel. Nó giải thích cách tìm độ dốc và điểm giao nhau của y phù hợp nhất …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *