Kết hợp nhiều hơn 1 Hàm trong một ô | Khởi nghiệp tốt cho người ăn xin | Chuyên gia ExcelVideo nhanh về cách đặt tất cả văn bản, công thức và số vào cùng một ô trong Excel. Khá dễ làm, nhưng không rõ ràng. Cảm ơn bạn.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *