Hướng dẫn sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu | SPSS cho người mới bắt đầuSPSS Statistics là một gói phần mềm được sử dụng để phân tích thống kê tương tác hoặc theo lô. Được sản xuất bởi SPSS Inc., nó được IBM mua lại vào năm 2009.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *