Học Excel – Phần 6 – Kiến thức cơ bản về ExcelĐây là phần cuối cùng của hướng dẫn cơ bản về excel của tôi. Loạt bài này đã dạy những kiến ​​thức cơ bản về Microsoft Excel. Phần cuối cùng của loạt bài này sẽ bao gồm các công thức tính tổng và thêm …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *