Học Excel 2013 – "= ENCODEURL, = WEBSERVICE, = FILTERXML": Podcast # 1599Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào bạn có thể dễ dàng loại bỏ các ký tự ‘bất hợp pháp’ khỏi một URL? Làm thế nào về việc trả lại nội dung của toàn bộ trang web về một ô trong Excel? Bạn có phải …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *