10 thủ thuật Excel nâng cao của chuyên gia để giúp bạn thông minhHướng dẫn này rất thực tế và trình bày các tình huống khác nhau mà bạn cần một thủ thuật để giải quyết các vấn đề về dữ liệu hoặc sử dụng thông tin. Những thủ thuật này là …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *