Kiến thức cơ bản về Excel # 22: Công thức hàm IF được thực hiện dễ dàng!Tải xuống tệp: https://people.highline.edu/mgirvin/YouTubeExcelIsFun/ExcelBasics.xls Loạt bài cơ bản về Excel hiển thị mô tả có hệ thống về những gì …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *