Hướng dẫn mới bắt đầu cho 15 dân làng đầu tiên [AoE2]Bắt đầu bằng chân phải là tất cả. Trong video này, tôi sẽ phân tích cách tiêu chuẩn để bắt đầu trò chơi Age of Empires 2 và tại sao nó hoạt động tốt như vậy. Hầu như tất cả …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *