Học Excel từ MrExcel – Tạo đường cong hình chuông trong Excel – Podcast # 1663Tháng 1 năm ngoái, trong Tập # 1507, Bill đã xem xét việc tạo Số ngẫu nhiên xung quanh Độ lệch chuẩn bằng cách sử dụng “= NORM.INV [Normal Inverse]. Trong ngày …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *