Học Excel 2010 – "Dán vào các ô được hợp nhất": Podcast # 1558Fariedx hỏi liệu có cách nào để dán 100 ô đơn lẻ vào 100 ô đã hợp nhất với các kích thước khác nhau từ 2 đến 6 ô được hợp nhất hay không. Sau khi xem xét một số tùy chọn khả thi …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *