Giới thiệu về Excel: Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầuHướng dẫn này được tạo cho người mới bắt đầu hoàn toàn với Excel. Trong video này, bạn sẽ được giới thiệu về các khái niệm Excel cơ bản, và xem cách nhập dữ liệu và sử dụng …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *