Excel trung cấp và nghệ thuật và khoa học của trực quan hóa dữ liệuCảm ơn tất cả mọi người đã đến với hội thảo của chúng tôi vào ngày 22 tháng 9 năm 2020. Bạn có thể truy cập các tập dữ liệu được sử dụng trong video này tại đây: …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *