Cách vượt qua bài kiểm tra Excel nâng cao để phỏng vấn xin việcLà một phần của Bài kiểm tra đánh giá Excel Nâng cao, các công ty muốn kiểm tra kỹ năng của ứng viên trong các lĩnh vực Nhập dữ liệu, Chuyển đổi dữ liệu, Power Query, Pivot …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *