Cách ôn tập Văn học Anh (Mẹo, Kỹ thuật + Viết luận) – How I Got an A * | Jack EdwardsLàm thế nào để đạt điểm A * trong môn Văn học Anh A Level (và GCSE) … video được yêu cầu nhiều nhất của tôi BAO GIỜ! Tôi là một sinh viên tiếng Anh Lit tại Đại học Durham, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *