Các tính năng mới của Microsoft Excel 2019 và Excel 365!Đây là Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Excel 2019 dành cho người mới bắt đầu. Trong video hướng dẫn cơ bản về Excel này, bạn sẽ học cách tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng các ô chọn mới …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *