Thủ thuật Excel hiển thị báo cáo từ bảng tổng hợp mà người dùng excel nào cũng phải biết || Mẹo Excel bằng tiếng Hin-ddiTrong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách chúng ta có thể sử dụng hàm get pivot data trong excel, đây là công thức mới trong excel, với sự trợ giúp của hàm getpivotdata, chúng ta có thể kéo …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *