Sử dụng Excel từ cơ bản đến trung cấp 2013 "Cho phép người dùng chỉnh sửa phạm vi" chỉ huyGiải thích và trình bày về cách hạn chế chỉnh sửa trong tệp Excel cho một số người dùng. Một cách nhanh chóng và dễ dàng để bảo vệ các ô bằng cách sử dụng “Cho phép người dùng chỉnh sửa …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *