NHỮNG MẸO VÀ THỬ NGHIỆM EXCEL HÀNG ĐẦU BẠN PHẢI BIẾT-2019 (EPISODE 01)Áp dụng các thủ thuật excel sẽ cải thiện năng suất của chúng ta khi sử dụng ứng dụng Excel, dưới đây là 5 thủ thuật hay nhất được trình bày trong video này: 1. Thực hiện Toán học …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *