Mẹo VBA trong Excel n Thủ thuật # 3 Hàm mạnh nhất trong Excel Visual Basic – Công thức ĐÁNH GIÁBằng cách sử dụng hàm Đánh giá, dành riêng cho VBA của Excel, bạn có thể dễ dàng sử dụng các hàm và đối số “Bình thường”, giống như bạn làm trong một ô. Đôi khi bạn không …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *