Làm thế nào một sinh viên thay đổi thói quen học tập của mình bằng cách đặt mục tiêu và quản lý thời gian | Yana Savitsky | TEDxLFHSBạn không bao giờ biết mình thực sự có bao nhiêu thời gian cho đến khi bắt đầu sử dụng nó. Bạn có hiệu quả và năng suất như bạn có thể không? Trung học cơ sở Yana Savitsky …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *