Làm thế nào để bắt đầu với hệ thống phân tán? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về hệ thống chia tỷ lệ.Thiết kế hệ thống là việc sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật máy tính để xây dựng các hệ thống phân tán quy mô lớn. Nó liên quan đến việc chuyển đổi các vấn đề kinh doanh và …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *