Kiến thức cơ bản về bộ lọc Excel (để phân tích dữ liệu nhanh chóng)Xem Khóa học Cơ bản về Excel: https://courses.xelplus.com/p/learn-excel-essentials Tìm hiểu cách lọc dữ liệu của bạn trong Excel. Trong hướng dẫn cơ bản về bộ lọc này, bạn sẽ …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *