Học Excel – Nhiều người Chỉnh sửa Sổ làm việc – Podcast 2157Làm cách nào để hai người có thể chỉnh sửa cùng một sổ làm việc Excel cùng một lúc? Tính năng này đã được giới thiệu vào năm 2017 và khả dụng cho bất kỳ ai sử dụng Office 365, …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *