Các Kỹ thuật Cơ bản & Trung cấp của Microsoft Excel, cộng với 30 chức năng.Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Trung tâm đào tạo KNC đã tổ chức khóa hội thảo “Kỹ thuật cơ bản & trung cấp Microsoft Excel 30 hàm” do giảng viên Achan Somkiat …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *