Kỹ năng thi: 5 mẹo giúp bạn làm bài thi nóiCác kỳ thi nói có thể khiến một số học sinh cảm thấy sợ hãi. Nhưng đừng cảm thấy căng thẳng; chúng tôi có một số mẹo hàng đầu để giúp bạn. Xem video này để xem năm mẹo hàng đầu của chúng tôi để giúp bạn …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *